Onze vrijwilligers zetten zich wekelijks in om bij voorleesgezinnen thuis de taalontwikkeling te stimuleren. Zij bieden ouders handvatten om zelf aan de slag te gaan met taal en (voor)lezen, zo krijgen boeken en taalplezier een blijvende plek in huis. We laten ouders en vrijwilligers graag samen kennismaken met taal & kunst in de stad.

50 ontvangen | nog 0 kaarten nodig
Hoeveel geef jij?

Wie geeft