De Lokatie is een gezellige kringloopwinkel en recyclingbedrijf dat het maatschappelijk perspectief van mensen met een psychiatrische of psychosociale problematiek vergroot door arbeidssituaties te bieden als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.

5 ontvangen | nog 0 kaarten nodig

Wie geeft