OOG is een project van creator Lucas de Man en ontwerper Pascal Leboucq van Stichting Nieuwe Helden. Deze kunstinstallatie in de publieke ruimte wil mensen uitnodigen zichzelf en elkaar net iets meer écht te zien.

In een wereld waar niet langer één waarheid, één overkoepelende ideologie is en iedereen voor zichzelf moet uitmaken waar hij voor staat en gaat, is meer dan ooit nood aan ont-moeting. Momenten waarop jij jezelf, een ander en de wereld tegenkomt en dat je raakt in je eigen zoektocht. Een moment waar jij niet moet en dus mág zijn: ont-moet.

De publieke ruimte is de plek bij uitstek om deze ont-moetingen te laten plaatsvinden. Daar kun je het niet weten, het zoeken en het zijn samen delen. In al haar projecten en acties streeft Nieuwe Helden ernaar om de publieke ruimte geen anonieme consumptiemarktwerkplaats te laten zijn, maar een plek van verbinding, verwondering, verstrooiing, verbazing, verwarring. En uiteindelijk: ont-moeting.


“Een onvergetelijke ervaring.”
– Volkskrant

“Such a wonderful experience! I could look inside myself and see me looking back. I see the city and the city sees me.”
– bezoeker

“Hoog boven de grond laat OOG de stad zien als nooit te voren.”
– Muziek Theater Paradijs

“OOG is een mooie installatie die zich opvallend makkelijk leent voor contemplatie over wie je bent, hoe anderen je misschien zien en waar je naar toe gaat.“
– Scenes

Over Nieuwe Helden
Stichting Nieuwe Helden is een beweging van Creators en Helden die kunstprojecten en urban actions voor de publieke ruimte ontwikkelt om ont-moeting te veroorzaken. Met publieke ruimte bedoelen we elke plek, binnen en buiten, waar mensen elkaar publiekelijk tegen kunnen komen. Met ont-moeten de momenten waarop je even niets moet.